dacarbazine (intravenøst ​​injeksjon rute) beskrivelse og merkenavn

Canadian Brand Name

Dacarbazine tilhører gruppen av legemidler som kalles alkylerende midler. Den brukes til å behandle kreft i lymfesystemet og malignt melanom (en type hudkreft). Det kan også brukes til å behandle andre typer kreft, som bestemmes av legen din.

Dacarbazine forstyrrer veksten av kreftceller, som til slutt ødelagt. Siden veksten av normale celler i kroppen kan også bli påvirket av dakarbazin, vil andre effekter også forekomme. Noen av disse kan være alvorlige og må meldes til legen din. Andre effekter, som hårtap, ikke kan være alvorlig, men kan føre til bekymring. Noen effekter kan ikke forekomme i måneder eller år etter at medisinen er brukt.

Før du begynner behandlingen med dacarbazine, bør du og legen din snakke om det gode denne medisinen vil gjøre samt risikoen ved å bruke det.

Dacarbazine skal kun administreres av eller under direkte oppsyn av legen din.

Pulver til løsning, Pulver til Suspension

Når et legemiddel har blitt godkjent for markedsføring for en bestemt anvendelse kan erfaring viser at det er også nyttig for andre medisinske problemer. Selv om disse bruker ikke er inkludert i produktmerking, er dacarbazine brukes i visse pasienter med følgende medisinske tilstander

Dette produktet er tilgjengelig i følgende dosering former