daunorubicin (intravenøst) riktig bruk

dosering

Daunorubicin er noen ganger gitt sammen med visse andre legemidler. Hvis du bruker en kombinasjon av medisiner, er det viktig at du får hver og en i rette tid. Hvis du tar noen av disse medisinene gjennom munnen, spør din lege for å hjelpe deg å planlegge en måte å ta dem til rett tid.

Mens du mottar daunorubicin, kan legen din vil at du skal drikke ekstra væske, slik at du vil passere mer urin. Dette vil bidra til å forhindre nyreproblemer og holde nyrene fungerer bra.

Denne medisinen fører ofte kvalme og oppkast. Imidlertid er det svært viktig at du fortsetter å motta den, selv om du begynner å føle seg syk. Spør helsepersonell for måter å redusere disse effektene.

Dosen av denne medisinen vil være forskjellig for forskjellige pasienter. Følg legens ordre eller instruksjonene på etiketten. Følgende informasjon omfatter bare den gjennomsnittlige doser av denne medisinen. Hvis dosen din er annerledes, ikke endre det med mindre legen din sier at du skal gjøre det.

Mengden av medisin som du tar avhenger av styrken på medisinen. Også antall doser man tar hver dag, tiden tillatt mellom dosene, og hvor lang tid man ta legemidlet avhenger av medisinsk problem som man bruker medisin.