diagnose, meticillin-resistente Staphylococcus aureus

Diagnose

For å diagnostisere S. aureus, blir en prøve oppnådd fra infeksjonen området og sendt til en mikrobiologiske laboratorier for testing. Hvis S. aureus blir funnet, bør organismen bli ytterligere testet for å bestemme hvilke antibiotika som vil være effektiv for behandling.

Leger ofte diagnostisere MRSA ved å sjekke en vevsprøve eller nesesekreter etter tegn på resistente bakterier. Nåværende diagnostiske prosedyrer innebære å sende en prøve til et laboratorium hvor det er plassert i et fat med næringsstoffer som fremmer bakterievekst (en kultur). Det tar ca 48 timer for bakterier å vokse. Men nyere tester som kan oppdage staph DNA i løpet av noen timer nå blitt mer allment tilgjengelig. Dette vil hjelpe helsepersonell bestemme riktig behandlingsregime for en pasient raskere etter en offisiell diagnose har blitt gjort.

På sykehuset, kan du bli testet for MRSA hvis du viser tegn på infeksjon, eller hvis du blir overført til et sykehus fra en annen helse innstilling hvor MRSA er kjent for å være til stede. Du kan også testes hvis du har hatt en tidligere historie av MRSA.