DiGeorge syndrom symptomer

Blåaktig hud på grunn av dårlig sirkulasjon av oksygenrikt blod (cyanose) som et resultat av en hjertefeil, Pusteproblemer, rykning eller spasmer rundt munnen, hender, armer eller hals, hyppige infeksjoner, visse ansiktstrekk, slik som en underutviklet hake , lav-set ører, wide-sett øynene eller et smalt spor i overleppen, et gap i taket av munnen (ganespalte) eller andre problemer med ganen, forsinket vekst, Vanskelighetsgrad fôring og gastrointestinale problemer, unnlatelse av å få vekt, Poor muskeltonus, forsinket utvikling, for eksempel forsinkelser i rullende over, sitte opp eller andre baby milepæler; Forsinket språkutvikling, læring forsinkelser eller vansker og atferdsproblemer

Når bør du oppsøke lege

Tegn og symptomer på DiGeorge syndrom kan variere betydelig i type og alvorlighetsgrad, avhengig av hva kroppen systemer er berørt, og hvor alvorlig feilen er. Noen tegn og symptomer kan være synlig ved fødselen, men andre kan ikke vises før senere i barndom eller tidlig barndom.

Tegn og symptomer kan være en kombinasjon av følgende

Andre forhold kan føre til tegn og symptomer på DiGeorge syndrom. Så det er viktig å få en nøyaktig og rask diagnostisering hvis barnet viser tegn eller symptomer på sykdommen.

Hvis barnet ditt har noen av symptomene ovenfor, søke øyeblikkelig medisinsk hjelp.