diuretika: en årsak til lav kalium?

Ja, noen diuretika – også kalt vanndrivende – redusere kalium i blodet. Diuretika brukes vanligvis til å behandle høyt blodtrykk (hypertensjon) fordi de lavere blodtrykk ved å hjelpe kroppen din eliminere natrium og vann gjennom urinen. Men kan noen diuretika også føre til at du eliminere mer kalium i urinen din. Dette kan føre til lave kaliumnivåer i blodet (hypokalemi).

Tegn og symptomer på hypokalemi inkluderer

Ikke alle diuretika forårsake dette problemet. De kaliumsparende diuretika ikke senke kaliumnivå. Disse inkluderer spironolakton (Aldactone), eplerenon (Inspra) og triamteren (Dyrenium).

I tillegg til noen medisiner behandle høyt blodtrykk kan faktisk øke kaliumnivået i blodet. Blant disse er ACE-hemmere enzym (ACE), angiotensin II reseptorblokkere (ARB) og renin-inhibitorer.

Behandling av lavt kalium kan inkludere

Hvis du tar en ACE-hemmer med en vanndrivende og får nok kalium i kosten, men kalium nivået er fortsatt lavt, kan legen anbefale videre testing for å identifisere den underliggende årsaken.

Med