syklisk brekninger syndrom

Sykliske brekninger syndrom kjennetegnes av episoder med kraftig oppkast som ikke har noen åpenbar årsak. Episoder kan vare i timer eller dager og veksler med relativt symptomfrie perioder. Hver episode er lik den foregående, noe som betyr at episoder har en tendens til å starte på samme tidspunkt på dagen, vare like lenge og forekommer med de samme symptomene og intensitetsnivå.

Når antatt å påvirke bare barn, skjer syklisk brekninger syndrom i alle aldersgrupper. Forskning tyder på at syklisk brekninger syndrom kan påvirke nesten 2 prosent av barn i skolealder, og at antall tilfeller diagnostisert hos voksne er økende.

Sykliske brekninger syndrom kan være relatert til migrene. Episoder kan være så alvorlig at personen har til å bo i sengen i flere dager.

Syndromet er vanskelig å diagnostisere fordi oppkast er et symptom på mange lidelser. Behandlingen innebærer generelt administrere symptomer og endringer i livsstil for å forhindre hendelser som kan utløse oppkast episoder. Medisiner, inkludert anti-kvalme og migrenebehandling, kan bidra til å minske symptomene.